rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2009KONFERENCJA NAUKOWA NA WF-H

KONFERENCJA NAUKOWA NA WF-H

Dr Dariusz Rogut 9 grudnia 2009 r. otworzył w Instytucie Historii konferencję naukową nt. Młodzieżowe konspiracje antykomunistyczne w Łódzkiem 1945-1953. Organizatorami sesji był Instytut Historii Filii UJK oraz Instytut Pamięci Narodowej O/Łódź. Wprowadzenia dokonał dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak. Podkreślił w nim znaczenie badań nad historią PRL, które nie tylko odsłaniają charakter reżymu komunistycznego w Polsce ale także „białe plamy” historii regionalnej.

 
W imieniu Marka Drużki dyrektora IPN/O Łódź głos zabrał Paweł Kowalski. Moderatorem pierwszej części konferencji był dr D. Rogut (IH), a drugiej dr Joanna Żelazko (IPN). Konferencje rozpoczęła referatem dr Joanna Żelazko nt. Łódzki aparat bezpieczeństwa w walce z konspiracyjnymi organizacjami młodzieżowymi po II wojnie światowej. Kolejny referat nt. Analiza konspiracji młodzieżowej w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi (1945-1956) zaprezentował mgr Artur Ossowski (IPN). Tematem wystąpienia dra Janusza Wróbla (IPN) była Konspiracja młodzieżowa w Aleksandrowie Łódzkim 1945-1947. Dr Dariusz Rogut przedstawiał referat nt. "Tajna Organizacja Młodzieżowa” Pabianice-Ksawerów-Łódź(1951-1953). Mgr Paweł Wąs (absolwent IH) w swoim wystąpieniu przybliżył temat Działalność i rozbicie Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego „Mała Dywersja” w Piotrkowie Trybunalskim (1949-1950). Referat mgra Marka Kameduły (absolwent IH) dotyczył Działalności „Partyzantki Podziemnej” w Bełchatowie (1951-1952), a z kolei mgr Rafał Bajer (absolwent IH) skoncentrował się na temacie Młodzież powiatu wieluńskiego w oporze antykomunistycznym (1945-1956). Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem referentów oraz zaproszonych gości. Udział w niej wzięli m.in. dr hab. Kazimierz Malak (ISM UJK) oraz dr hab. Przemysław Weignernter (IH UŁ) oraz byli członkowie antykomunistycznych organizacji młodzieżowych (Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego „Mała Dywersja” oraz Tajnej Organizacji Młodzieżowej), których historię i losy zaprezentowali prelegenci. Sesji przysłuchiwali się studenci III roku filologii polskiej oraz IV roku historii. Zamykając konferencję dr D. Rogut podkreślił konieczność dalszych badań nad historią regionalną m.in. w oparciu o archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
 
dr Dariusz Rogut
 
 
Pragnę podziękować za zaangażowanie w przygotowanie organizacyjne grupie studentów IV roku historii, w szczególności Piotrowi Walewskiemu i Emilii Stępień oraz Milenie Bykowskiej, Monice Madej, Damianowie Stelmaszczykowi.
 

Fot. Prelegenci. Stoją od lewej: mgr Marek Kameduła, mgr Rafał Bajer, mgr Paweł
Wąs, dr Joanna Żelazko, dr Dariusz Rogut, mgr Artur Ossowski, dr Janusz Wróbel.W pierszym rzędzie Artur Ossowski, w trzecim Joanna Żelazko, w szóstym Milena Bykowska,
w ostatnim Rafał Bajer, Marek Kameduła
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony