rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2010WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW

  • STUDENCI studiów  stacjonarnych Wydziału Filologiczno-Historycznego,
  • STUDENCI studiów niestacjonarnych Wydziału Fiologiczno-Hstorycznego tylko na kierunku  filologia angielska,
  • STUDENCI studiów  stacjonarnych Wydziału Nauk Społecznych,

otrzymujący stypendia o charakterze socjalnym (socjalne, mieszkaniowe i żywieniowe) w semestrze zimowym 2009/2010 (do lutego 2010 roku), chcąc pobierać stypendium w semestrze letnim 2009/2010 (od marca 2010 roku), zobowiązani są do złożenia odpowiednich oświadczeń (dostępnych poniżej).

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - składają studenci, których dochody w rodzinie nie uległy zmiani - POBIERZ
ZAŁĄCZNIK nr 2 - składają studenci, których dochody w rodzinie uległy zmianie - POBIERZ

 

Złożenie oświadczeń do 15 lutego 2010 roku skutkować będzie przyznaniem stypendium od miesiąca marca 2010 r. oraz gwarantować wypłatę stypendium zgodnie z terminarzem wypłat ustalonym dla wydziału.
 
Nie złożenie oświadczenia do dnia 15 lutego 2010 roku skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od marca.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

  • w pok. nr 8 w budynku B (studenci WF-H)
  • w pok. nr 19 w budynku A (studenci WNS) 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony