rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2010SPRAWOZDANIE Z "DNI WĘGIERSKICH" W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE Z "DNI WĘGIERSKICH" W KATOWICACH

Dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk  z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii w Piotrkowie Tryb., dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii oraz mgr Paulina Biniecka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli 25 lutego 2010 r.  w seminarium historycznym w Katowicach, związanym z „Dniem Węgierskim”. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli prezydenci: Polski Lech Kaczyński i Węgier Lászl ó Sólyom.

    Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Géza Jeszenszky, Paralele polskiej i węgierskiej historii w XX wieku; dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Geopolityczne możliwości kształtowania Europy Środkowo-Wschodniej. Polska i Węgry 1919 – 1939, 1989; dr Jan Stanisław Ciechanowski, Obchody 70. rocznicy przyjęcia uchodźców z Polski na Węgrzech w latach II wojny światowej; Endre Varga, Stosunki polsko-węgierskie w okresie 1914 – 1941; dr Károly Kapronczay, József Antall. Przedstawiciel Rządu Królestwa Węgier do opieki nad uchodźcami z Polski; dr Lech Krzyżanowski, Henryk Sławik – działacz polityczny na zachodnich kresach II RP; Grzegorz Łubczyk, Henryk Sławik. Przewodniczący Polskiego Komitetu Obywatelskiego; dr Imre Molnár, János Esterházy. Zdradzony bohater narodów polskiego i węgierskiego oraz Attila Szalai, Pradawne powiązania polsko-węgierskie.
    „Dzień Węgierski” w Katowicach poświęcony był pamięci Henryka Sławika - bohaterskiego Ślązaka, który w czasie II wojny światowej na Węgrzech uratował życie ok. 5 tys. Żydów i pomógł dziesiątkom tysięcy polskich uchodźców wojskowych i cywilnych. Po II wojnie światowej władze komunistyczne PRL skazały H. Sławika na niepamięć. W 1990 r. w Izraelu pośmiertnie nadano mu tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. Jednak Polska usłyszała o jego dokonaniach jeszcze później. W 2001 r. bliski współpracownik Sławika w Komitecie Obywatelskim, Żyd Henryk Zvi Zimmermann, przypomniał Polakom o jego bohaterstwie.
    Wieczorem z udziałem prezydentów Polski i Węgier w katowickiej Akademii Muzycznej odbył się uroczysty koncert „Polacy Węgrom” dla uczczenia 70. rocznicy wychodźstwa polskiego na Węgrzech. Podczas koncertu wręczono pośmiertnie odznaczenia dla osób zaangażowanych w ratowanie polskich uchodźców na Węgrzech. Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Henryka Sławika Orderem Orła Białego a jego węgierskiego współpracownika Józsefa Antalla (seniora) Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Obaj prezydenci podkreślali, że Sławik i Antall to bohaterowie trzech narodów - polskiego, węgierskiego i żydowskiego.

Dr Dariusz Rogut


Stoją od lewej: dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, dr Jan Stanisław Ciechanowski, Endre Varga, Robert Kiss (ambasador Republiki Węgierskiej), dr Dariusz Rogut, dr Géza Jeszenszky, dr Imre Molnár (radca ambasady węgierskiej)
 
Prezydent RP Lech Kaczyński przemawia podczas uroczystej kolacji
 
Stoja od lewej: Dariusz Rogut, Robert Kiss (ambasador węgierski), Arkadiusz Adamczyk, Paulina Biniecka
 
Stoją od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Wiesław Banyś (rektor UŚ), dr hab. Arkadiusz Adamczyk
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony