rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2010PODSUMOWANIE VI KONFERENCJI NAUKOWEJ "CZŁOWIEK A HISTORIA"

PODSUMOWANIE VI KONFERENCJI NAUKOWEJ "CZŁOWIEK A HISTORIA"

W dniach 18-19 maja 2010 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek a historia”. Kontefencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO”. Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zamku Królewskiego przemówieniem Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego,  dr hab. prof. UJK Zygmunta Matuszaka FOTORELACJA

   Pierwszy referat wygłosił przedstawiciel Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim - mgr Michał Ordak. W sesji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych. Wśród prelegentów najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoje wystąpienia zaprezentowali także referenci z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
   Drugiego dnia w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w budynku dydaktycznym B, referaty wygłosili członkowie SKNH „KLIO”: Agnieszka Dziedzic, Katarzyna Baranowska, Aleksandra Bujak i Piotr Baranowski oraz Bartosz Giza.
   Podczas sesji wysłuchano dwudziestu dwóch wystąpień o różnorodnej tematyce.  Zarząd SKNH „Klio” serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej konferencji. 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony