rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...ZMARŁ DR HAB. INŻ. MICHAŁ PINDERA

ZMARŁ DR HAB. INŻ. MICHAŁ PINDERA

  Dnia 14 czerwca 2010 roku zmarł prof. nadzw. dr hab. inż. Michał PINDERA wybitny specjalista z dziedziny mediów i pedagogiki pracy. Od 1992 do 2008  roku związany był z Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in.był kierownikiem Zakładu Wychowania Technicznego i Technicznych Środków Nauczania, kierownikiem Zakładu Mediów, kierownikiem Katedry Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów, zastępcą i dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych, pełnomocnikiem ds. studiów zaocznych, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Na każdym z tych stanowisk dał się poznać jako wspaniały Człowiek, serdeczny i przyjacielski, szanujący młodzież akademicką, kompetentny, posiadający wielką wiedzę i potrafiący ją przekazać. Autor kilkunastu książek, blisko 200 pozycji opublikowanych w zeszytach naukowych i czasopismach z pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomiki w kraju i za granicą, Wypromował 2 doktorów, ponad 600 dyplomantów. Ściśle współpracował naukowo z zagranicznymi uczelniami. Prowadził badania nad szkolnictwem zawodowym, fluktuacją kadr, polityką kadrową, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji kadr dla potrzeb przemysłu hutniczego leżące w obszarze Jego zainteresowań.
Michał PINDERA zostawił w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim wielu oddanych Mu przyjaciół. Będzie nam Go brakowało.


Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony