rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2010SPRAWOZDANIE Z PROMOCJI KSIĄŻKI

SPRAWOZDANIE Z PROMOCJI KSIĄŻKI

2 września br. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie mieszczącym się przy ul. Rodziny Hellwigów 11 odbyło się spotkanie promocyjne książki NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980–1989. Pozycja powstawała przy współpracy dr. Dariusza Roguta (Instytut Historii UH-PJK Filia w Piotrkowie Tryb.), mgr Krzysztofa Tylskiego (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi - OBUiAD) oraz mgr Marka Jasińskiego (Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie).

Prezentację poprzedziło przywitanie zaproszonych gości, wśród których byli czołowi działacze NSZZ „Solidarność” z lat 80.: Kazimierz Kasprzak, Zbigniew Mroziński, Edward Pastuszko, Bogusław Makowski, Edward Olszewski, Zbigniew Matyśkiewicz, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim - dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, delegacja IPN z dyrektorem oddziału łódzkiego Markiem Drużką na czele, senator Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Dobkowski, studenci V roku historii oraz absolwenci IH.  
Pozycja NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980–1989 stanowi pierwszą publikację dokumentującą historię NSZZ „Solidarność” na terenie Bełchatowa i zgodnie z założeniami jej twórców - nie ostatnią. Praca stanowi zbiór 326 wyselekcjonowanych przez autorów dokumentów przekazanych do Oddziału Łódzkiego IPN przez Delegaturę Urzędu Ochrony Państwa oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. W dokumentach zachowano oryginalny styl, pomijając informacje niezwiązane z prezentowaną w wyborze problematyką. W pozycji znajdują się m.in. analizy spraw operacyjnego sprawdzenia i rozpracowania. Znajdują się także noty biograficzne funkcjonariuszy SB, MO, członków PZPR, figurantów oraz tajnych współpracowników. Tym samym podczas lektury książki czytelnik zapoznaje się nie tylko z historią bełchatowskich NSZZ „Solidarność”, ale przede wszystkim z mechanizmami represji stosowanych przez organa bezpieczeństwa w PRL-u wobec członków „Solidarności.

Milena Bykowska

 

Stoją od lewej: mgr Krzysztof Tylski, mgr Marek Jasiński, dr Dariusz Rogut oraz dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak
 
Studenci Filii UJK (od lewej): Aleksandra Leśna, Monika Madej, Karol Orymus (stoi odwrócony), Milena Bykowska oraz dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak
 
Od lewej: Krzysztof Tylski, Marek Jasiński, Dariusz Rogut, przemawia Edward Olszewski
 
NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980–1989, red. Dariusz Rogut, wybór i opracowanie Marek Jasiński, Dariusz Rogut, Krzysztof Tylski, Bełchatów 2010, ss. 858.
 
 
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony