rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2010MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W OPOLU

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W OPOLU

Dr Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, dr Dariusz Rogut z Instytut Historii oraz dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych 19 październik 2010 r. reprezentowali Filię UJK podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Opolu. Konferencję nt. Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku.

 Organizatorem konferencji byli Urząd Miasta Opola, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Otwarcia dokonał Arkadiusz Karbowiak - wiceprezydent Miasta Opola oraz prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz dyrektor Instytutu Historii UO. Część pierwszą konferencji poprowadził dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, a część drugą dr Dariusz Rogut. Z grona historyków hiszpańskich referaty wygłosili: prof. Xavier Moreno Julia z Uniwersytetu Rovira i Virgili (Tarragona), dr Cristina Gonzalez Caizan z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Carme Agusti Roca z Uniwersytetu w Lleida.


Od lewej: Jan Ciechanowski, Arkadiusz Adamczyk
 
Od lewej: Xavier Moreno Julia, Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, dyrektor MBP Elżbieta Kampa, Bartosz Kaczorowski, Arkadiusz Karbowiak, Carme Agusti Roca
 
Od lewej: Xavier Moreno Julia, Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk
 
Od lewej: Jan Ciechanowski, Carme Agusti Roca, Dariusz Rogut
 
Od lewej: prof. dr hab. Jacek Bartyzel, dr Robert Majzner, prof. Krzysztof Tarka, mgr Paweł Libera, mgr Bartosz Kaczorowski, mgr Carme Agusti Roca, dr Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, prof. Xavier Moreno Julia, dr Jan Ciechanowski, prezydent Opola mgr Arkadiusz Karbowiak, dr Cristina Gonzalez Caizan oraz dr Dariusz Rogut

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony