rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2010PODSUMOWANIE KONFERENCJI O KONSPIRACYJNYM WOJSKU POLSKIM

PODSUMOWANIE KONFERENCJI O KONSPIRACYJNYM WOJSKU POLSKIM

25 listopada 2010 r. dr Dariusz Rogut otworzył w Muzeum-Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim konferencję naukową Dla nas świętością jest Kraj i Naród! Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego w walce z reżimem komunistycznym. Sesja została zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb., Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Muzeum-Zamek Królewski w Piotrkowie Tryb.

   Słowo wstępne wygłosili m.in. Andrzej Kacperek - wiceprezydent Piotrkowa Tryb., Marek Drużka - dyrektor łódzkiego Oddziału IPN, kpt. Ryszard Zielonka - przewodniczący Zarządu Głównego KWP. W imieniu prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej list z podziękowaniami dla organizatorów przeczytał mjr inż. Jerzy M. Kacperczyk – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ŚZŻAK. Głos zabrał także prezes ZG Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej Józef Wiesław Cubała (Gdańsk). 
   Pierwszą część konferencji poprowadził dr hab. Marek Dutkiewicz (dyrektor IH). Wygłoszono następujące referaty: dr Dariusz Rogut - "Poakowskie podziemie niepodległościowe (1945-1947)", dr Tomasz Toborek (IPN) Stanisław Sojczyński „Warszyc” - dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,mgr Marek Kameduła (absolwent IH) Andrzej Sikorski „Jędruś”, żołnierz Oddziału Partyzanckiego Służby Ochrony Społeczeństwa krypt. „Jastrzębie”/„Oświęcim”, Aleksandra Leśna (studentka IH) Jan Małolepszy ps. „Murat”. Komendanta Oddziałów Leśnych KWP Teren 731. Drugą część obrad poprowadził Marek Drużka - dyrektor IPN. Wysłuchano wystąpień: Mileny Bykowskiej (studentki IH) Gdybym się jeszcze raz urodził, to też bym walczył z komuną. Ludwik Danielak „Bojar” (1946-1954),mgr. Rafała Janusza Bajera (absolwent IH) Józef Ślęzak ps. „Mucha” - ostatni partyzanta KWP (1946-1954) oraz mgr. Pawła Wąsa (absolwent IH) Propagandowy obraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego w komunistycznej prasie reżymowej.
   Po wystąpieniu wszystkich prelegentów odbyła się dyskusja z udziałem referentów i zaproszonych gości, w tym członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Podkreślono w niej m.in. dalszą potrzebę w wyjaśnianiu zawiłych losów KWP oraz przekazywanie rzetelnej wiedzy młodemu pokoleniu. W konferencji uczestniczyli także: Grzegorz Sojczyński (wnuczek gen. „Warszyca”), Włodzimierz Danielak (syn ppor. „Bojara”), Eugenia Zochniak(łączniczka ppor. „Bojara”). Licznie pojawiła się także piotrkowska młodzież gimnazjalna i licealna m.in. z II LO im. M. Curii-Skłodowskiej, IV LO im. gen. S. Roweckiego „Grota”, Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II oraz z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, nr 5 i nr 6.


mgr Marek Kameduła


Stoją od lewej: Marek Drużka, Tomasz Toborek, Aleksandra Leśna, Paweł Wąs, Milena Bykowska, Marek Kameduła, Rafał Janusz Bajer oraz Dariusz Rogut
 
Przemawia Józef Wiesław Cubała, dr Dariusz Rogut, dr hab. Marek Dutkiewicz
 
Przemawia kpt. Ryszard Zielonka
 
Przemawia mjr inż. Jerzy M. Kacperczyk
 
Referat wygłasza Dariusz Rogut
 
Referat wygłasza dr Tomasz Toborek
 
Referat wygłasza Marek Kameduła
 
Referat wygłasza Aleksandra Leśna
 
Referat wygłasza Milena Bykowska
 
Referat wygłasza Rafał Janusz Bajer
 
Referat wygłasza Paweł Wąs
 
Kombatanci KWP: czwarty od lewej kpt. Ryszard Zielonka, piąta Eugenia Zochniak, siódmy Janusz Stawski
 
Od lewej: Grzegorz Sojczyński (wnuczek gen. „Warszyca”), Włodzimierz Danielak (syn ppor. „Bojara”)
 
 
 
 
W drugim rzędzie od lewej: Aleksandra Leśna, Milena Bykowska
 


Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony