rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2010PODSUMOWANIE KONFERENCJI O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

PODSUMOWANIE KONFERENCJI O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Pracownicy naukowi naszej Uczelni: dr Dariusz Rogut, dr Artur Mękarski oraz studenci V roku historii Emilia Stępniak i Piotr Walewski wysłuchali referatów podczas konferencji naukowej pt. „Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010”. Konferencja odbyła się w dniach 8–10 grudnia br. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej organizatorami byli Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (dr Joanna Żelazko) oraz Katedra Historii Historiografii UŁ (prof. dr hab. Rafał Stobiecki). 

Podczas trzydniowej sesji swoją ocenę m.in. dorobku naukowego i edukacyjnego IPN zaprezentowali historycy reprezentujący ośrodki akademickie i naukowe z całego kraju, prowadzący badania nad różnymi dziedzinami najnowszej historii Polski. W konferencji, oprócz historyków z IPN, wzięli udział m.in. prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (UJ), prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ/IH PAN), prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ/IPN), prof. dr hab. Tomasz Szarota (IH PAN), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN/UKW), prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (ISP PAN), prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN). Warto podkreślić, że prezentowane oceny IPN były bardzo zróżnicowane, a dyskusje przybierały wyjątkowo ożywiony charakter. Wygłaszane podczas nich opinie zawierały częstokroć duże dawki emocji, co rzadko ma miejsce podczas konferencji naukowych.

Od lewej: dyr. IPN Marek Drużka, z-ca prezesa IPN dr Maria Dmochowska, od prawej: dr Dariusz Rogut, Emilia Stępniak, od prawej prof. Włodzimierz Suleja
 
Od lewej: prof. Andrzej Nowak, prof. Tomasz Szarota
 
Od lewej: dr Łukasz Kamiński, prof. Antoni Dudek, prof. Dariusz Stola
 
Od lewej: prof. Rafał Stobiecki, prof. Andrzej Paczkowski
 
 
 Od prawej: Piotr Walewski, Emilia Stępniak
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony