rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2010INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W BEŁCHATOWIE

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W BEŁCHATOWIE

Dr hab. Marek Dutkiewicz (dyrektor IH) 14 grudnia 2010 r. w sali Muzeum Regionalnego w Bełchatowie przedstawił wykład pt. „Badania ekshumacyjno-sondażowe na terenie Lasu Katyńskiego w latach 1994-1995”. Wykład był częścią spotkania inaugurującego działalność Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący bełchatowskiego Zarządu PTH - mgr Arkadiusz Kowalczyk (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego).

    Kolejne referaty przedstawili członkowie Koła PTH w Bełchatowie, a jednocześnie absolwenci Instytutu Historii UJK - mgr Łukasz Politański „Historia bełchatowskiego dworu. Zarys problematyki” oraz mgr Łukasz Gościński „Zarys dziejów Bełchatowa”. Wśród przybyłych na spotkanie gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych (vice-starostwa powiatu bełchatowskiego mgr Marek Jasiński), pracownicy naukowi IH (dr Dariusz Rogut), dyrekcja Muzeum (dyr. mgr J. Niewieczerzał), absolwenci i studenci IH UJK, uczniowie szkół średnich oraz mieszkańcy miasta. Dzięki kameralnej atmosferze stworzonej przez członków bełchatowskiego Koła PTH, spotkanie odbyło się w wyjątkowo miłej atmosferze. Członkowie PTH zadeklarowali także aktywność w integrowaniu środowiska historyków oraz popularyzowaniu historii wśród Bełchatowian m.in. przez kolejne wykłady i odczyty. Mają one charakter otwarty i do uczestnictwa w nich PTH zaprasza wszystkich zainteresowanych - nauczycieli, uczniów, miłośników historii i regionu. Jednocześnie PTH zaprasza także do zapisywania się w poczet członków Towarzystwa.
 
Milena Bykowska

Od lewej: mgr Arkadiusz Kowalczyk, przemawia dr hab. Marek Dutkiewicz
 
Od lewej: mgr Arkadiusz Kowalczyk, mgr Łukasz Gościński
 
Od lewej: mgr Łukasz Politański, dyr. Muzeum mgr Jacek Niewieczerzał, vicestarostwa mgr Marek Jasiński, dr Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna
 
Od lewej: mgr Rafał Bajer, Bogdan Peczka
 
Od lewej: mgr Robert Czernisz, mgr Łukasz Gościński, mgr Rafał Bajer, Bogdan Peczka
 
Od lewej: dr hab. Marek Dutkiewicz, Milena Bykowska, mgr Łukasz Politański, mgr Rafał Bajer, Aleksandra Leśna, Bartłomiej Guzenda, Dariusz Rogut, mgr Piotr Lankamer, mgr Łukasz Gościński
 
Od lewej: dr hab. Marek Dutkiewicz, Aleksandra Leśna, mgr Rafał Bajer, mgr Arkadiusz Kowalczyk, Milena Bykowska, Bartłomiej Guzenda, dr Dariusz Rogut, mgr Robert Czernisz, mgr Łukasz Gościński
 
Od lewej: Aleksandra Leśna, Milena Bykowska, Dariusz Rogut


Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony