rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2011WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW

Studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy mają przyznane stypendium w semestrze zimowym (do lutego 2011 roku) i chcą pobierać stypendium w semestrze letnim (od marca 2011 roku), zobowiązani są do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2011 r. odpowiednich, znajdujących się w dalszej części wiadomości OŚWIADCZEŃ.


ZAŁĄCZNIK nr 1 - składają studenci, których dochody w rodzinie nie uległy zmiani - POBIERZ
ZAŁĄCZNIK nr 2 - składają studenci, których dochody w rodzinie uległy zmianie - POBIERZ

 
Złożenie oświadczeń do 15 lutego 2011 roku skutkować będzie przyznaniem stypendium od miesiąca marca 2011 r. oraz gwarantować wypłatę stypendium zgodnie z terminarzem wypłat ustalonym dla wydziału.

 

 
Nie złożenie oświadczenia do dnia 15 lutego 2011 roku skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od marca.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

      • w pok. nr 8 w budynku B (studenci WF-H)
      • w pok. nr 19 w budynku A (studenci WNS) 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony