rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2011NOWE DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW

NOWE DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW

W sekcji "Pracownik > Wzory dokumentów" zostały umieszczone nowe materiały: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę,  Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej ze środków MNiSZ na działalność upowszechniającą naukę - ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony