rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ

Już po raz siódmy odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa pod hasłem „Człowiek a historia”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków „KLIO”. Obrady odbywały się w dniach 16-17 maja 2011 roku. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast druga część obrad miała miejsce w budynku Instytutu Historii UJK Filii w Piotrkowie.

    Obrady otworzyli opiekun SKHN „KLIO”, Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr Janusz Budziński oraz gospodarz pierwszego dnia obrad - dyrektor muzeum mgr Krzysztof Wiączek. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wicedyrektora Instytutu Historii UJK dra Jacka Bonarka. W konferencji wzięli udział prelegenci z takich ośrodków jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Uniwersytet Warszawski oraz licznie reprezentowany Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Naszą Uczelnię reprezentowała piątka prelegentów. Pierwszego dnia wystąpili: mgr Rafał Bajer z referatem „III Komenda KWP”,mgr Paweł Wąs z referatem „Procesy członków Tajnej Organizacji ZHP „Mała Dywersja” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi 23-25 IV 1951”,Aleksandra Leśna z referatem „Organizacja i Zasady działania Policji w Polsce w latach 1918-1939” oraz Krzysztof Jałmużniak z referatem „Obóz w Miednikach Królewskich dla rozbrojonych żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego”. Podczas drugiego dnia obrad nasz ośrodek reprezentowała Agnieszka Dziedzic z referatem „Literatura świadectwem upamiętnienia ważnych wydarzeń dziejowych”
    Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo różna. Można było usłyszeć m.in. o działaniach Służby Bezpieczeństwa wobec środowisk poakowskich, złoczyńcach z przedmieść XV-wiecznego Lublina, religii hetyckiej Anatolii czy też pozycji kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.
Po kilku wystąpieniach, ogłaszano krótką przerwę, podczas której można było wymienić się swoimi przemyśleniami na temat wysłuchanych referatów. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji, podczas których padało wiele pytań. Konferencję należy zaliczyć do udanych, gdyż była dobrą okazją do zaprezentowania swoich naukowych zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy.


Krzysztof Jałmużniak


Otwarcia konferencji dokonuje prezes SKNH „Klio” Agata Głodek
 
Przemawia Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr Janusz Budziński
 
Referat wygłasza mgr Rafał Bajer
 
Od lewej: dr J. Budziński, dyr. K. Wiączek, dr J. Bonarek – wicedyrektor Instytutu Historii UJK
 
Referat wygłasza mgr Paweł Wąs
 
Referat wygłasza Aleksandra Leśna
 
Referat wygłasza Krzysztof Jałmużniak
 


Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony