rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011INFORMACJE DOT. STYPENDIÓW

INFORMACJE DOT. STYPENDIÓW

W związku z zmianą ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i brakiem wewnętrznych aktów prawnych, nie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów (z wyjątkiem stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) do czasu wprowadzenia nowego Regulaminu pomocy materialnej dla studentów (przybliżony termin - wrzesień 2011).

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony