rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2011KURS "EDUKACJA DLA RYNKU PRACY"

KURS "EDUKACJA DLA RYNKU PRACY"

Akademickie Biuro Karier „Synergia” we współpracy z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzą w ramach V priorytetu Szkolnictwa Wyższego i Nauki projekt „Edukacja dla rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny. Jest to oferta kursu i konsultacji indywidualnych rozwijających umiejętności miękkie. Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi, personalni, psychologowie oraz specjaliści od spraw kreowania wizerunku i PR.


Celem projektu jest:

    • Wzrost stopnia powiązania oferty kształcenia UJK w Filii w Piotrkowie Trybunalskim z potrzebami studentów
    • Poprawa jakości procesu dydaktycznego
    • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Uczelni


Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony