rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2011SPOTKANIE KLUBU HISTORYCZNEGO IM. GEN. S. ROWECKIEGO "GROTA"

SPOTKANIE KLUBU HISTORYCZNEGO IM. GEN. S. ROWECKIEGO "GROTA"

16 listopada 2011 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.

Spotkanie otworzył przewodniczący Klubu Paweł Wąs, witając przybyłych.

Następnie wykład pt. „Zagadka kapitana »Z 24«. Rozpracowanie Konspiracyjnego Wojska Polskiego w 1946 r. przez Informację Wojskową” wygłosił dr Jerzy Bednarek zastępca naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi. Prelegent w swym wystąpieniu przedstawił dzieje jednej z największych prowokacji, jaką Informacja Wojska Polskiego przeprowadziła wobec zbrojnego antykomunistycznego podziemia w Polsce. W jej wyniku podający się za wysłannika gen. Andersa agent Głównego Zarządu Informacji WP ps. „Siwiński”, działając jako kapitan »Z 24«, doprowadził do aresztowań i fizycznej likwidacji oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego działających na terenie województwa łódzkiego po aresztowaniu Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Pomimo wiernej służby i licznych „sukcesów”, również „Siwiński” padł ofiarą stalinowskich represji. Zygmunt Lercel – bo takie naprawdę nosił nazwisko – został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano 1 czerwca 1950 r.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Władze uczelni reprezentował Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr Janusz Budziński. Obecni byli również dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych, dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie oraz Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego Pan Marek Jasiński. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z gen. bryg. Stanisławem Burzą-Karlińskim, Związku Byłych Żołnierzy KWP, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, NSZZ „Solidarność”, a także uczniowie piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych i studenci historii oraz stosunków międzynarodowych.

Referat wygłasza dr Jerzy Bednarek
 
 
 
W pierwszym rzędzie przewodniczący Klubu "Grota" w Piotrkowie Paweł Wąs
 
W pierwszym rzędzie od lewej: gen. bryg. Stanisław Burza-Karliński, mjr dr Halina Kępińska-Bazylewicz "Kora", w drugim rzędzie: pierwszy od lewej Prodziekan dr Janusz Budziński, trzeci od lewej Wicestarosta Marek Jasiński
 
 
Pierwszy od lewej dr hab. prof UJK Arkadiusz Adamczyk

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony