rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2011SKN "POLSKA-WSCHÓD" NA SPOTKANIU POŚWIĘCONYM MOŁDAWII

SKN "POLSKA-WSCHÓD" NA SPOTKANIU POŚWIĘCONYM MOŁDAWII

W dniu 7 grudnia br. członkowie Studenckiego Koła Naukowego “Polska-Wschód” gościli w siedzibie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy “Polska-Wschód”, które obserwując wyniki pracy Koła postanowiło wspierać studentów w działalności na rzecz budowania wszechstronnych i przyjaznych kontaktów z krajami zza wschodniej granicy Polski.

   Studenci wraz z grupą sympatyków Koła mieli możliwość poznania siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia  w Warszawie oraz Stowarzyszeń wchodzących w jego strukturę takich, jak: Polska-Rosja, Polska–Ukraina, Polska–Estonia, Polska-Litwa itp. (patrz: załączona fotografia nr 1 – przed gmachem głównym - siedzibą wspomnianych organizacji). Należy podkreślić, że na prośbę członków Koła w siedzibie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, przy osobistym zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia Pana Józefa Brylla, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Mołdawii w Polsce, którzy przygotowali kilka prezentacji o historii i kulturze swojego kraju oraz jego priorytetach w Partnerstwie Wschodnim (jest to tematyka konferencji planowanej  w ramach działalności Koła). Informacja została studentom przedstawiona przez przedstawicieli najwyższego szczebla – Jego Ekscelencję Jurie BodrugaAmbasadora Republiki Mołdowy oraz towarzyszącego mu Konsula Generalnego.

   Studenci mieli również okazję wysłuchać wykładu Sekretarza Generalnego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pana Zbigniewa Berezy na temat współpracy gospodarczej Polski i Mołdawii.

   W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Biura Turystycznego “Kalinka”, który przedstawił atrakcje turystyczne Mołdawii.

   Prezentacjom i wykładom towarzyszyła ciekawa dyskusja i komentarze. Studenci - członkowie SKN “Polska -Wschód” czują się bardzo usatysfakcjonowani wysokim poziomem merytorycznym spotkania i zaszczyceni tym, że najwyżsi rangą przedstawiciele Mołdawii w naszym kraju znaleźli specjalnie dla nich dużo czasu i życzliwości (fotografia nr 2 – wspólne zdjęcie, pośrodku Pan Ambasador Republiki Mołdowy).
 
 
 
Fotografia nr 1
 
 
 
 
Fotografia nr 2
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony