rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2012PODSUMOWANIE SPOTKANIA KLUBU HISTORYCZEGO IM. GEN. S. ROWECKIEGO "GROTA"

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KLUBU HISTORYCZEGO IM. GEN. S. ROWECKIEGO "GROTA"

4 stycznia w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota”. Wykład dotyczący pokolenia gen. „Grota” oraz tradycji dowódców Armii Krajowej w obecnych polskich elitarnych jednostkach wojskowych oraz służbach specjalnych wygłosił dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Oprócz wykładu odbyła się również uroczystość uhonorowania szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Ten sam medal otrzymała także była wieloletnia dyrektor IV LO Danuta Kudyba. Wręczenie medali poprzedzone zostało wzruszającym widowiskiem pt. „Pamiętamy” w wykonaniu uczniów IV LO. Spotkanie zgromadziło wielu znamienitych gości. Całość uroczystości prowadził Dyrektor Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie dr hab. Marek Dutkiewicz. Obecni byli również prof. dr hab. Andrzej Felchner kierownik Zakładu Historii i Teorii Kształcenia oraz dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii piotrkowskiej Filii UJK.  

Dyrektor Instytutu Historii Filii UJK Marek Dutkiewicz w trakcie prowadzenia uroczystości
 
prof. Kunert w trakcie wykładu
 
prof. Kunert w trakcie wykładu
 
 
Od prawej: dr hab. Marek Dutkiewicz, Dyrektor IPN w Łodzi Marek Drużka, Wicekurator Łódzki Konrad Czyżyński
 
Od prawej: dr Dariusz Rogut, mjr dr Halina Kępińska-Bazylewicz, prof. dr hab. Maria Blomberg, gen. bryg. Stanisław Burza-Karliński, ppłk Jerzy Kacperczyk
 
Młodzież IV LO podczas występu o treści patriotycznej
 
Dekoracja sztandaru IV LO Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
 
Od lewej: przewodniczący Zarządu Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Łódzkiego Jakub Mielczarek
 
od lewej: dyrektor IPN Oddział w Łodzi Marek Drużka, gen. Stanisław Burza-Karliński, dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. Andrzej K. Kunert, dr Dariusz Rogut

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony