rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2012WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW SOCJALNYCH

WAŻNY KOMUNIKAT WS. STYPENDIÓW SOCJALNYCH

Studenci STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH, którzy w semestrze zimowym mieli przyznane STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ KWOCIE,, chcąc kontynuować pobieranie świadczenia w semestrze letnim są zobowiązani do dnia 10 marca 2012 r. DOSTARCZYĆ WYMAGANE DOKUMENY.

 

PODSTAWA PRAWNA:


Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie regulaminu szczegółowego ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym - CZYTAJ

 
 

Regulamin szczegółowy
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym, przyjęty w trybie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - CZYTAJ

 
 

UWAGA!!!
Do dnia 10 marca 2012 roku studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia dodatkowych dokumentów na semestr letni załączonych w Regulaminie szczegółowym. Wykaz przedmiotowych dokumentów:

  • załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  • załącznik nr 2 - oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 2011/2012
  • załącznik nr 3 - oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego
  • załącznik nr 4 - oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • załącznik nr 5 - oświadczenie członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • załącznik nr 6 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
  • załącznik nr 7 - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta


    Załączniki w formacie MS Wodrd 97-2003 do pobrania - POBIERZ

 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

kontakt:
mgr Maria Milczarek
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon:
(44)7327443

miejsce: budynek A, pok. 19
dziekanat czynny: pon., wt., czw., pt. - 10.00-13.00 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

kontakt: Agnieszka Gierak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: (44)7327400 wew. 357
miejsce: budynek B, pok. 8  
dziekanat czynny: pon., wt., czw. - 10.00-13.00, pt. - 12.00-15.00

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony