rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2012NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - święto państwowe poświęcone żołnierzom powojennego antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia zbrojnego. W uroczystościach zorganizowanych w Piotrkowie Trybunalskim władze Instytutu Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim reprezentował dr Dariusz Rogut. Wspólnie z innymi delegacjami, m.in. Prezydentem Miasta Krzysztofem Chojniakiem, kombatantami, złożył on kwiaty pod pomnikiem „Żołnierzy Wyklętych” - u zbiegu ulic Żeromskiego, Roosevelta i al. 3-go Maja. Obchody poprzedziła uroczysta msza święta w intencji poległych i zamordowanych „Żołnierzy Wyklętych” odprawiona w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest symbolicznym aktem uhonorowania pamięci dziesiątek tysięcy żołnierzy podziemia powojennego walczących z sowiecką okupacją i komunistyczną dyktaturą. Polskie podziemie niepodległościowe było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażoną wbrew decyzjom politycznym wielkich mocarstw światowych. Uczestnikami powojennego powstania antykomunistycznego byli w większości chłopi, ale także przedstawiciele innych grup społecznych i zawodowych.

Symbolem tej walki na Ziemi Piotrkowskiej jest Konspiracyjne Wojsko Polskie na czele z jego dowódcą kpt. Stanisławem Sojczyńskim „Warszycem”. Dzięki heroizmowi i poświęceniu „Żołnierzy Wyklętych” kolejne etapy wprowadzenia komunistycznej dyktatury w Polsce zostały spowolnione. Komuniści najpierw musieli pokonać opór zbrojny Polaków, potem zniszczyć legalną opozycję chłopską (PSL), a dopiero później rozprawić się z kościołem katolickim. Również dzięki tej walce kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r.
Przez szeregi tzw. II konspiracji niepodległościowej przewinęło się około 250–300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpracowników i sympatyków, a także około 20 tys. w antykomunistycznych organizacjach młodzieżowych.
Ofiary jakie ponieśli „Żołnierze Wyklęci” były jednak wysokie: ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji), bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy powojennych pacyfikacji, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.), ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, oraz kilkaset tysięcy dalszych ze zniszczonym zdrowiem i pozbawionych bytu ekonomicznego.

 

 Pierwszy z prawej kpt. Ryszard Zielonka prezes Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Delegacja władz samorządowych na czele z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem

Delegacja kombatantów Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Kwiaty składa dr Dariusz Rogut

Delegacja NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony