rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2012PODSUMOWANIE KONFERENCJI "DLA POLSKI WALCZĄCEJ"

PODSUMOWANIE KONFERENCJI "DLA POLSKI WALCZĄCEJ"

2 marca 2012 r. w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „»Dla Polski Walczącej«. W 70. rocznicę powstania Armii Krajowej”. Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Tryb. reprezentowali z merytorycznymi wykładami dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz oraz dr Dariusz Rogut.

      Organizatorami sesji był Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Towarzyszyła jej wystawa przygotowana przez pracowników Oddziału IPN w Łodzi pt. „Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź AK »Barka«”. Słowo wstępne wygłosił prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak, Marek Drużka dyrektor IPN Oddział w Łodzi oraz prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz dyrektor IH UJK. Gośćmi honorowi byli m.in. kombatanci Armii Krajowej, w tym gen. brygady Stanisław Karliński ps. „Burza”.


     Z przyczyn organizacyjnych program uległ pewnej modyfikacji i część merytoryczną obrad rozpoczął dr Tomasz Toborek. W referacie nt. Okręg łódzki AK – dowódcy i struktury zwrócił uwagę m.in. nie tylko na lokalne kadry Armii Krajowej, ale także na specyfikę działania AK na Ziemi Łódzkiej, sukcesy wywiadu oraz akcje sabotażowo-dywersyjne Okręgu. Z kolei Mirosław Kopa (wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź ŚZŻAK, prezes Środowiska 25 pp AK) w wystąpieniu nt. Inspektorat Piotrkowski AK w strukturach Okręgu łódzkiego AK skoncentrował się na akcjach zbrojnych i sabotażowo-dywersyjnych Inspektoratu. Omówił także najważniejsze potyczki i bitwy 25 pp AK z okupantem niemieckim. Kolejny referent dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) zaprezentował temat Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Podkreślił w nim specyfikę działania polskiej konspiracji, jej znaczenia dla okupowanego kraju i społeczeństwa oraz sukcesy polityczne i wojskowe. Dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz (IH UJK) w referacie nt. Służba zdrowia w strukturach łódzkiego Okręgu AK skoncentrował się m.in. na problemach trapiących pion sanitarny AK. Podkreślił także olbrzymie zaangażowanie lekarzy i sanitariuszy w ratowaniu partyzanckiego życia i zdrowia. Z kolei Artur Ossowski (OBEP IPN w Łodzi) omówił Akcję „N” w Okręgu Łódzkim. Celem komórki „N” była dywersja psychologiczna wśród niemieckiej ludności. Odpowiedzialny był za nią Oddział II, czyli wywiad kierowany przez kpt. Zygmunta Janke ps. „Walter”. Podlegał mu m.in. Jan Lipsz ps. „Anatol” - bohaterski Polak, oficjalnie volksdeutsch. To jego zespół rozprowadzał ulotki i gazety dezinformujące żołnierzy i ludność niemiecką w Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianicach i Łodzi. Dr Dariusz Rogut (IH UJK) zaprezentował temat Powojenne losy oficerów Inspektoratu Piotrkowskiego AK. Przedstawił postać płka Romana Majewskiego ps. „Leśniak” dowódcę 25 pp AK zamordowanego w 1949 r. w ubeckim więzieniu, mjra Adama Trybusa ps. „Gaj” dowódcę Kedywu „Barki” skazanego na 15 lat więzienia i inwigilowanego przez UB/SB do 1962 r. oraz por. Stanisława Karlińskiego ps. „Burza” skazanego na podwójną karę śmierci i rozpracowywanego przez SB do 1963 r.

     W sesji uczestniczyli kombatanci z AK, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, młodzież szkolna wraz z nauczycielami z: I LO im. Bolesława Chrobrego, III LO im. Juliusza Słowackiego, IV LO im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, absolwenci Instytut Historii oraz zaproszeni goście. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją.
 
 
Krzysztof Jałmużniak

 

 Od lewej: Marek Drużka dyrektor IPN, prof. UJK Marek Dutkiewicz (dyrektor IH UJK)

Od lewej: gen. Stanisław Karliński "Burza", dr Dariusz Rogut, Marek Jasiński wicestarosta powiatu bełchatowskiego, ppłk Jerzy Kacperczyk przewodniczący Rady Kombatantów w Piotrkowie Tryb.

Od lewej: dr Tomasz Toborek, gen. Stanisław Karliński "Burza", Dariusz Rogut. W drugim rzędzie drugi od lewej mjr Ryszard Jabłoński prezes Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb., Zbigniew Mroziński (wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej) oraz Artur Ossowski (IPN Łódź)

Od lewej: Krzysztof Jałmużniak, dr Joanna Żelazko naczelnik BEP IPN Łódź, dr Tomasz Toborek

Od lewej: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. UJK Marek Dutkiewicz

Referuje Artur Ossowski, obok dr Joanna Żelazko

Referuje dr Dariusz Rogut, z prawej dr Joanna Żelazko
 
W trzecim rzędzie z lewej: dr Janusz R. Budziński prodziekan Wydziału Historyczno-Filologicznego, obok dr Tomasz Matuszak dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb., pierwsza z prawej prof. Magdalena Blombergowa
 
Na pierwszym planie: mgr Sebastian Wojtaś (ZSP nr 1), na drugim planie od lewej: Paweł Wąs przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. S. Grota-Roweckiego, Karol Orymus, Aleksandra Leśna
 
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony