rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2012PODSUMOWANIE KONFERENCJI "ŁAGIER NKWD-MWD NR 270 W BOROWICZACH"

PODSUMOWANIE KONFERENCJI "ŁAGIER NKWD-MWD NR 270 W BOROWICZACH"

30 maja 2012 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na Kaszubach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Łagier NKWD-MWD nr 270 w Borowiczach. Dla pamięci - ku przestrodze”. W konferencji uczestniczyli historycy m.in. z Hiszpanii, Rosji, Niemiec i Węgier. Polskich badaczy reprezentował dr. Dariusz Rogut z Instytutu Historii. Konferencja zakończyła cykl uroczystości związanych z 20. Jubileuszowym Zjazdem Borowiczan – żołnierzy Armii Krajowej (byłych więźniów sowieckiego obozu nr 270). Jej organizatorem był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z dr. Janem Stanisławem Ciechanowskim.

 

Od lewej: Roman Bar (przewodniczący Środowiska Borowiczan), dr Dariusz Rogut (prowadzący sesję), referuje prof. Borys Nikołajewicz Kowaliow

Na pierwszym planie: prof. Xavier Moreno Juliá, Carme Agusti Roca, Ewa Ziółkowska, minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, prof. Ute Schmidt

Od lewej: Carme Agusti Roca, dr Dariusz Rogut, referuje prof. Xavier Moreno Juliá

Referuje Carme Agustí Roca

Od lewej: Carme Agusti Roca, Dariusz Rogut, Xavier Moreno Juliá, referuje dr Tamás Stark

 
Od lewej: Dariusz Rogut, Ewa Ziółkowska, referuje prof. Ute Schmidt


Od lewej: Ewa Ziółkowska, minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, Carme Agustí Roca, dr Dariusz Rogut


Od lewej: Carme Agusti Roca, Borys Kowaliow, Dariusz Rogut, Xavier Moreno Juliá, Tamás Stark

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„ŁAGIER NKWD - MWD NR 270 W BOROWICZACH”
„Dla Pamięci, ku Przestrodze”10.30 – OTWARCIE KONFERENCJI


10.45–12.00 BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY
Roman Bar
„Łagier nr 270 w systemie politycznych represji. Fakty-Wspomnienia-Refleksje”
prof. Borys Nikołajewicz Kowaliow (Federacja Rosyjska) – Nowogrodzki Uniwersytet im. Jarosława Mądrego
„Borowicki obóz jeńców wojennych: polskie losy”
dr Dariusz Rogut – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
„Zarys funkcjonowania sowieckiego obozu NKWD-MWD nr 270 w Borowiczach (1942-1951)”
Irina Anatoliewna Flige (Federacja Rosyjska) – Dyrektor Stowarzyszenia „Memoriał” w Sankt Petersburgu
„Pamięć o sowieckim państwowym terrorze wobec Polaków. Miejsca pamięci na terenie współczesnej Rosji”
dr Hieronim Grala – Uniwersytet Warszawski
„Borowicze” w działalności Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu”

12.00–12.30 PRZERWA


12.30–13.30 BLOK POPOŁUDNIOWY
dr Tamás Stark (Węgry)
„Węgierscy więźniowie w sowieckich obozach pracy przymusowej 1945-1956”
Reijo Nikkila (Republika Finlandii)
„Fińscy jeńcy wojenni w Borowiczach w czasie II wojny światowej”
prof. Xavier Moreno Juliá (Królestwo Hiszpanii) – Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie
„Walka Hiszpanów na terenie Związku Sowieckiego w latach 1941-1943”
Carme Agusti Roca (Królestwo Hiszpanii) – Uniwersytet w Lleidzie
„Hiszpanie na froncie wschodnim. Świadectwa żołnierzy Błękitnej Dywizji”

13.30–15.00 PRZERWA OBIADOWA


15.00–16.15 BLOK POPOŁUDNIOWY
dr hab. Ute Schmidt (Republika Federalna Niemiec) – Wolny Uniwersytet w Berlinie
„Dla nas wojna jeszcze nie była skończona… Niemieccy cywile deportowani do Związku Radzieckiego w latach 1945-1956. Rezultaty projektu badawczego na podstawie źródeł niemieckich i rosyjskich”
Ewa Ziółkowska
„Polskie Cmentarze Wojenne na terenach byłych republik radzieckich – prezentacja”
Dorota Ewa Adach
„20 lat działalności Środowiska Borowiczan - „Dla Pamięci i ku Przestrodze"


16.15 DYSKUSJA–PODSUMOWANIE KONFERENCJI
17.00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony