rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...

ZMARŁ PROF. ZW. DR HAB. STANISŁAW FRYCIE

prof. S. Frycie


Non omnis moriar
Nie ma Go z nami
ale pozostanie zawsze
w naszych myślach

Z głębokim smutkiem, żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. zw. dr. hab. Stanisława Frycie
Wieloletniego Pracownika oraz Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Naszej Uczelni
RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO
Szczere i głębokie wyrazy współczucia składa
Prorektor ds. Filii, pracownicy oraz cała społeczność akademicka
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

ZMARŁ MGR STANISŁAW STOKOWSKI

Dnia 04.12.2011r. zmarł po krótkiej chorobie mgr Stanisław Stokowski - emerytowany nauczyciel akademicki, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Był wieloletnim nauczycielem Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim, wizytatorem wychowania fizycznego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb., a od 1982 pracownikiem Wydziału Zamiejscowego, a później Akademii Świetokrzyskiej. Stworzył w naszej Uczelni fakultet wychowania fizycznego, którego był pierwszym kierownikiem. Jego energia i talent organizacyjny znakomicie służyły przez wiele lat rozwojowi uczelni. Msza żałobna za duszę zmarłego odbędzie się 7 grudnia 2011 r.  w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.   

Z wielkim żalem  żegnamy  naszego  wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.

ZMARŁ DR HAB. PROF. UJK KAZIMIERZ MALAK


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 grudnia 2010 roku zmarł dr hab. prof. UJK KAZIMIERZ MALAK – historyk, politolog, wybitny specjalista z dziedziny historii najnowszej, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa państwa, emerytowany oficer Wojska Polskiego. Odszedł wieloletni pracownik naukowy naszej Uczelni, założyciel i Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim, niezwykle ceniony przez wykładowców i studentów, Człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą w Kościele Garnizonowym Warszawa-Rembertów (na terenie Akademii Obrony Narodowej) 18 grudnia 2010 roku (sobota) o godz. 11:00, po której nastąpi odprowadzenie prochów na cmentarz w Warszawie-Remertowie.

ZMARŁ DR HAB. PROF. WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI


Dnia 7 listopada 2010 roku w wieku 82 lat  po krótkiej chorobie  zmarł w Warszawie  profesor nadzwyczajny doktor habilitowany WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI.

Msza pogrzebowa
za duszę zmarłego odbędzie się w piątek 12 listopada o godzinie 14.30 w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce pochówku.

Od 1989 roku związany był  z Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj podjął pracę w ówczesnym Wydziale Zamiejscowym kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1990-1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego, dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych i kierownika zakładu
Wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki, zajmował się badaniami w zakresie bibliotekoznawstwa, pedagogiki bibliotecznej, teorii organizacji i zarządzania oświatą. Opublikował kilkaset książek, rozpraw naukowych, artykułów, skryptów dla studentów. Ciągle poszerzał  zakres swoich badań wnosząc istotny wkład do współczesnej wiedzy pedagogicznej, publikując ich wyniki w Polsce i za granicą. Aktywnie uczestniczył jako promotor i recenzent w kształceniu młodej kadry naukowej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wieloma innymi odznakami i medalami.
Odszedł od nas skromny, szlachetny Człowiek, wielki Przyjaciel młodzieży, wspaniały Wykładowca o ogromnej wiedzy. Będzie nam brakowało Jego uśmiechu, serdecznych słów jakie miał dla każdego  z nas. Pozostała pustka.

ZMARŁ DR HAB. INŻ. MICHAŁ PINDERA

  Dnia 14 czerwca 2010 roku zmarł prof. nadzw. dr hab. inż. Michał PINDERA wybitny specjalista z dziedziny mediów i pedagogiki pracy. Od 1992 do 2008  roku związany był z Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in.był kierownikiem Zakładu Wychowania Technicznego i Technicznych Środków Nauczania, kierownikiem Zakładu Mediów, kierownikiem Katedry Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów, zastępcą i dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych, pełnomocnikiem ds. studiów zaocznych, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Na każdym z tych stanowisk dał się poznać jako wspaniały Człowiek, serdeczny i przyjacielski, szanujący młodzież akademicką, kompetentny, posiadający wielką wiedzę i potrafiący ją przekazać. Autor kilkunastu książek, blisko 200 pozycji opublikowanych w zeszytach naukowych i czasopismach z pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomiki w kraju i za granicą, Wypromował 2 doktorów, ponad 600 dyplomantów. Ściśle współpracował naukowo z zagranicznymi uczelniami. Prowadził badania nad szkolnictwem zawodowym, fluktuacją kadr, polityką kadrową, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji kadr dla potrzeb przemysłu hutniczego leżące w obszarze Jego zainteresowań.
Michał PINDERA zostawił w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim wielu oddanych Mu przyjaciół. Będzie nam Go brakowało.


Strona 3 z 4

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony