rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...

ZMARŁ MGR STANISŁAW STOKOWSKI

Dnia 04.12.2011r. zmarł po krótkiej chorobie mgr Stanisław Stokowski - emerytowany nauczyciel akademicki, pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Był wieloletnim nauczycielem Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim, wizytatorem wychowania fizycznego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb., a od 1982 pracownikiem Wydziału Zamiejscowego, a później Akademii Świetokrzyskiej. Stworzył w naszej Uczelni fakultet wychowania fizycznego, którego był pierwszym kierownikiem. Jego energia i talent organizacyjny znakomicie służyły przez wiele lat rozwojowi uczelni. Msza żałobna za duszę zmarłego odbędzie się 7 grudnia 2011 r.  w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.   

Z wielkim żalem  żegnamy  naszego  wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.

ZMARŁ DR HAB. PROF. UJK KAZIMIERZ MALAK


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 grudnia 2010 roku zmarł dr hab. prof. UJK KAZIMIERZ MALAK – historyk, politolog, wybitny specjalista z dziedziny historii najnowszej, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa państwa, emerytowany oficer Wojska Polskiego. Odszedł wieloletni pracownik naukowy naszej Uczelni, założyciel i Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim, niezwykle ceniony przez wykładowców i studentów, Człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą w Kościele Garnizonowym Warszawa-Rembertów (na terenie Akademii Obrony Narodowej) 18 grudnia 2010 roku (sobota) o godz. 11:00, po której nastąpi odprowadzenie prochów na cmentarz w Warszawie-Remertowie.

ZMARŁ DR HAB. PROF. WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI


Dnia 7 listopada 2010 roku w wieku 82 lat  po krótkiej chorobie  zmarł w Warszawie  profesor nadzwyczajny doktor habilitowany WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI.

Msza pogrzebowa
za duszę zmarłego odbędzie się w piątek 12 listopada o godzinie 14.30 w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce pochówku.

Od 1989 roku związany był  z Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj podjął pracę w ówczesnym Wydziale Zamiejscowym kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1990-1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego, dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych i kierownika zakładu
Wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki, zajmował się badaniami w zakresie bibliotekoznawstwa, pedagogiki bibliotecznej, teorii organizacji i zarządzania oświatą. Opublikował kilkaset książek, rozpraw naukowych, artykułów, skryptów dla studentów. Ciągle poszerzał  zakres swoich badań wnosząc istotny wkład do współczesnej wiedzy pedagogicznej, publikując ich wyniki w Polsce i za granicą. Aktywnie uczestniczył jako promotor i recenzent w kształceniu młodej kadry naukowej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wieloma innymi odznakami i medalami.
Odszedł od nas skromny, szlachetny Człowiek, wielki Przyjaciel młodzieży, wspaniały Wykładowca o ogromnej wiedzy. Będzie nam brakowało Jego uśmiechu, serdecznych słów jakie miał dla każdego  z nas. Pozostała pustka.

ZMARŁ DR HAB. INŻ. MICHAŁ PINDERA

  Dnia 14 czerwca 2010 roku zmarł prof. nadzw. dr hab. inż. Michał PINDERA wybitny specjalista z dziedziny mediów i pedagogiki pracy. Od 1992 do 2008  roku związany był z Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in.był kierownikiem Zakładu Wychowania Technicznego i Technicznych Środków Nauczania, kierownikiem Zakładu Mediów, kierownikiem Katedry Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów, zastępcą i dyrektorem Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych, pełnomocnikiem ds. studiów zaocznych, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. Na każdym z tych stanowisk dał się poznać jako wspaniały Człowiek, serdeczny i przyjacielski, szanujący młodzież akademicką, kompetentny, posiadający wielką wiedzę i potrafiący ją przekazać. Autor kilkunastu książek, blisko 200 pozycji opublikowanych w zeszytach naukowych i czasopismach z pedagogiki, psychologii, prawa, ekonomiki w kraju i za granicą, Wypromował 2 doktorów, ponad 600 dyplomantów. Ściśle współpracował naukowo z zagranicznymi uczelniami. Prowadził badania nad szkolnictwem zawodowym, fluktuacją kadr, polityką kadrową, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji kadr dla potrzeb przemysłu hutniczego leżące w obszarze Jego zainteresowań.
Michał PINDERA zostawił w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim wielu oddanych Mu przyjaciół. Będzie nam Go brakowało.


ZMARŁA DR HAB. PROF. UJK TERESA WRÓBLEWSKA

prof.T.WroblewskaDnia 21 września 2009 roku po krótkiej chorobie  zmarła dr hab. prof. UJK TERESA WRÓBLEWSKA.  Odszedł  wybitny specjalista z dziedziny historii wychowania, wieloletni   Pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych, związana z Wydziałem Zamiejscowym, a potem z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  od 1988 roku.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 26 września 2009 roku o godzinie 13.00 na Cmentarzu pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, ul. Ludwikowo 2.
AKADEMICKA MSZA ŚWIĘTA w intencji dr. hab. prof. UJK Teresy Wróblewskiej odbędzie się 25.09.2009 r. (piątek) o godz. 15.00 w Kościele OO.Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.
Wypromowała wielu magistrów i doktorów nauk humanistycznych. Była recenzentem w przewodach habilitacyjnych.Znaczący dorobek naukowy zmarłej liczy 430 publikacji pisanych  w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Prof. dr hab. Teresa Wróblewska dała się poznać jako osoba  niezwykle dynamiczna, skromna, serdeczna, życzliwa innym. Szanowała studentów,  poświęcała im wiele własnego czasu.Śmierć prof. Wróblewskiej pozostawiła piotrkowskie środowisko akademickie  w wielkim smutku.Strona 3 z 4

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony