Global player - gra logistyczna

>LOGISTYK<

   Zostało powołane 28.02.2006 roku. Grupa założycielska to studenci  I roku studiów dziennych EKONOMII.

    Już „na starcie” naukowym (I rok) studenci wykazali duże zainteresowanie procesami logistycznymi we współczesnym przedsiębiorstwie; postanowili poszerzać wiedzę i propagować ją – wychodząc poza obowiązkowy program studiów;

członkowie SKN >LOGISTYK< w ramach spotkań w utworzonym pod koniec 2006 r. klubie dyskusyjnym - podejmują szereg problemów i zdobywają doświadczenie w prowadzeniu dyskusji, oceny i wnioskowania w takich obszarach logistyki, jak: ...

 
 
 
 
 

Nasze osiągnięcia
-----------------------------
Uznania za udział w XIX Sesji Studenckich Kół Naukowych
-----------------------------
Nagroda Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
-----------------------------
Miejsce logistyki
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
-----------------------------
Logistyka szansą rozwoju miasta
i regionu piotrkowskiego
-----------------------------
XVII Sesja Studenckich Kół Naukowych
-----------------------------
Audycja radiowa
-----------------------------
III Międzynarodowe Forum Młodych Logistyków
-----------------------------
Dzień Logistyka
-----------------------------
III Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu
i Logistyki
-----------------------------
Postscriptum

-----------------------------
XVI Sesja Studenckich Kół Naukowych
-----------------------------
 
 
 
 
© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <
Dowiedz się więcej o SKN >LOGISTYK<
Piotrków Tryb.
Kielce
 

 

 
http://unipt.pl/kola/logistyk