rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetStruktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Poniższą strukturę opracowano w oparciu o Zarządzenie Rektora Nr 12/2013 z dnia 7 marca 2013 roku oraz o Zarządzenie Rektora Nr 88/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Przeczytaj: Zarządzenie Nr 12, Zarządzenie Nr 88

 

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Studium Języków Obcych
 • Akademickie Biuro KarierW skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:

 • Instytut Nauk Pedagogicznych:
  • Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,
  • Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,
  • Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,
  • Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych
  • Zakład Psychologii,
  • Pracownia Wychowania Estetycznego,
 • Katedra Ekonomii:
 • Katedra Zarządzania:
 • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego,W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych:
  • Zakład Historii Powszechnej do XIX w.
  • Zakład Historii Polski do XIX w.
  • Zakład Historii XIX i XX w.
  • Zakład Międzynarodowych Stosunków Kulturowych
 • Katedra  Filologii Angielskiej:
  • Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,
  • Pracownia Języka Angielskiego
  • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony