Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

20-11-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ Z PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW I FORM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną zaplanowane ćwiczenia z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne, które miały odbyć się w Czytelni Biblioteki Filii, mają formę kursu elektronicznego. Przypominamy, że materiał szkoleniowy dla poszczególnych grup został już zamieszczony na portalu WIRTUALNA UCZELNIA,  w menu: „Umieszczanie materiałów dydaktycznych” oraz na stronie Biblioteki www.biblioteka.unipt.pl, w zakładce „Usługi dydaktyczne/Przysposobienie biblioteczne”.

Warunkiem otrzymania zaliczenia będzie zaliczenie testu, który zostanie umieszczony w WIRTUALNEJ UCZELNI w menu:  „Ankiety i egzaminy”.

Pytania prosimy kierować na adres:
urszula.franas-mirowska@ujk.edu.pl
tel.  44 732 74 41

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube