Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

10-11-2020

Jak studiuje się na kierunku administracja?

kierunek studiów administracja

W nowym roku akademickim uruchomiono II stopień studiów na kierunku
administracja umożliwiający studentom Filii w Piotrkowie Trybunalskim zdobycie tytułu magistra nauk administracyjnych.

Wykłady na kierunku poprowadzą nowo pozyskani wykładowcy tacy jak: dr hab. Marcin Górski – Dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi, dr Anna Mlostoń Olszewska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi, dr Irmina Miernicka – specjalista z prawa pracy, radca prawny Roman Rumpel – specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej oraz r. pr. Małgorzata Cyrych prowadząca kancelarię w Warszawie. Wykłady na kolejnym stopniu
dotyczyć będą m. in. postępowania przed Sądami Administracyjnymi oraz
cywilnymi a także Prawa Europejskiego i Ochrony Praw Człowieka.

Przypominamy, iż zajęcia na wcześniejszych rocznikach prowadzą m. in. Prezydent Miasta Piotrkowa Pan Krzysztof Chojniak i Sekretarz Miasta
Piotrkowa Pan Bogdan Munik, a także Wiceprezydent Miasta Bełchatowa
Pan Łukasz Politański oraz grono wybitnych wykładowców naszej uczelni.

Działania podjęte przez kierownictwo Filii mają na celu podniesienie
poziomu kształcenia prawniczego na kierunku administracja.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube