Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

19-11-2020

Plan wydawniczy na rok 2021

Szanowni Państwo.

W związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku zgłoszenia do planu wydawniczego na rok 2021 odbywają się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Otrzymacie Państwo mailowo z właściwej sobie sekcji obsługi kierunków studiów druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2021 lub możecie go pobrać tutaj. Zgłoszenia na nowych drukach proszę przesłać do Wydawnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2020 r. Bardzo proszę Autorów/Redaktorów o:

1/ dokładne wypełnianie druków i ich akceptację przez Dyrektorów Instytutów/ Kierowników Katedr. Proszę także o dokładne przygotowanie informacji w ramach załączników 1-3, które należy dołączyć do zgłoszenia,

2/ przesłanie zeskanowanych dokumentów do swoich sekcji obsługi kierunków studiów oraz do Wydawnictwa na adres: bfijalkowska@ujk.edu.pl . Oryginały wszystkich dokumentów proszę przekazać do poszczególnych sekcji obsługi kierunków studiów.

Informuję, że w świetle Zarządzenia Rektora nr 273/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_273_2020.html konieczne jest zabezpieczenie sfinansowania w wysokości 100% kosztów wydania przez Autora/Redaktora publikacji zgłoszonej do planu, która w przypadku zatwierdzenia przez Senacką Komisję Nauki, Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum zostanie przyjęta do wydania w drodze Zarządzenia Rektora.

Nadal obowiązują przyjęte dotychczasowe limity objętości prac. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Organizacyjnym Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz znajdującą się tam instrukcją dla autorów publikujących w Wydawnictwie – Zarządzenie Rektora nr 46/2020 z dnia 6 marca 2020 r. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_46_2020.html . W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Wydawnictwem: tel. 44 732 74 00 w. 171

Beata Fijałkowska

ZGŁOSZENIE DO PLANU WYDAWNICZEGO NA ROK 2021 UJK Kielce Filia Piotrków Trybunalski PDF – ZOBACZ

ZGŁOSZENIE DO PLANU WYDAWNICZEGO NA ROK 2021 UJK Kielce Filia Piotrków Trybunalski WORD – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube