Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

21-11-2020

Zmarł prof. Sergiusz Sharypkin

świeca

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2020 roku zmarł długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim prof. dr hab. Sergiusz Sharypkin, polski i ukraiński filolog klasyczny, językoznawca, historyk-starożytnik, specjalista z zakresu indoeuropeistyki i mykenologii, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Do-so-mo”.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube