Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

23-11-2020

Dodatkowe stypendium w grudniu

Pomnik Jana Kochanowskiego przed Rektoratem

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mogą liczyć na dodatkowe stypendium socjalne. Otrzymają je w grudniu.

W wyniku intensywnych starań na początku listopada Uniwersytet otrzymał dodatkowe środki w kwocie 875 tysięcy złotych na świadczenia, co oznacza możliwość wypłaty dodatkowego stypendium dla studentów UJK znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tej sprawie zostały podpisane ustalenia szczegółowe z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów.

Uczelnia czyni też starania aby od semestru letniego podnieść wysokość świadczeń stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej mogą wnioskować o jednorazową zapomogę w maksymalnej wysokości do tysiąca złotych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube