Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

23-11-2020

Bezpieczeństwo narodowe

czterech żołnierzy w tle helikopter

Nieustannie zmieniająca się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Nic więc dziwnego, że bezpieczeństwo narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach proponowanych ścieżek studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

W trakcie studiów, student będzie miał okazję do zdobycia wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów, które są ujęte w programie studiów znajdują się m.in.: wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, psychologia zagrożeń, historia bezpieczeństwa, geografia bezpieczeństwa, prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa narodowego, metodologia badań bezpieczeństwa.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta kierunku bezpieczeństwo narodowe do pracy w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych, w administracji państwowej i samorządowej, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube