Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

24-11-2020

Zmarł dr Henryk Suchojad

zmarł Henryk Suchojad

Urodził się w 1947 roku, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i tam obronił rozprawę doktorską.

Był nauczycielem historii, nauczycielem metodykiem w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach i Instytucie Kształcenia Nauczycieli oraz nauczycielem akademickim związanym przez wiele lat z Instytutem Historii naszej Uczelni (gdzie w latach 1989-1993 pełnił funkcję wicedyrektora). Od 1995 do momentu odejścia na emeryturę w 2018 roku był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej. Wśród Jego osiągnięć należy wymienić m.in. zinformatyzowanie biblioteki, w tym wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu bibliotecznego oraz budowę nowoczesnego gmachu biblioteki.

Dr Suchojad był autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych, członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Zapamiętamy go jako dobrego naukowca, bibliotekarza, menadżera, miłego i ciepłego człowieka, zawsze życzliwego dla otoczenia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube