Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

27-11-2020

Dlaczego warto studiować historię?

mężczyzna pijący kawę, kobieta i średniowieczny łucznik

Historyk wbrew obiegowym opiniom oraz prześmiewczym memom nie jest nieudacznikiem, ale osobą wykształconą, oczytaną i co najważniejsze potrafiącą przystosowywać się do zmieniających okoliczności. Nie przerażają go więc wymagania współczesnego rynku pracy i bez problemu radzi sobie w zawodowym życiu.

Dlaczego natomiast warto studiować historię w piotrkowskiej Filii UJK? Kierunek ten bowiem stara się wychodzić na przeciw wyzwaniom współczesnego świata, a zwłaszcza wymogom rynku pracy. Priorytetem jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Z jednej strony nabycie praktycznych umiejętności w specjalnie przystosowanej Sali rzemiosł tradycyjnych, z drugiej wkomponowanie kierunku w coraz bardziej cyfryzowane oraz globalne realia XXI wieku. Z jednej strony tradycyjny akademicki kurs prowadzony przez wykładowców-absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Adama Mickiewicza bądź Łódzkiego, z drugiej strony zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli-praktyków z zakresu odtwórstwa historycznego, muzealnictwa czy mediów.
Dlaczego warto studiować historię? Bowiem efektywnie wdrażany program Asystencji naukowej owocuje studentami-stypendystami Ministerstwa Nauki, a program Portfolio Studenta ułatwia start w życiu zawodowym. Nasi absolwenci są włodarzami miast i gmin, kierują muzeami, placówkami kultury i oświaty, aktywnie działają w mediach społecznych i prywatnych.
Dlaczego warto studiować historię? Bowiem studia na tym kierunku pozwalają realizować pasje w ramach różnorakich inicjatyw w Kole Naukowym „Klio”, w Muzeum Marcepanów, we współpracy z Piotrkowskim Bractwem Akademickim.
Dlaczego warto studiować historię? Odpowiedź jest prosta. Warto, gdyż jest to dobra inwestycja w przyszłość. Starożytni – tak prosto określający rzeczywistość krótkimi sentencjami – mawiali: Errare humanum est (mylić się jest rzeczą ludzką), dopowiadając natychmiast: nullius nisi insipientis in errore perseverare (jedynie głupiec trwa w błędzie). Historyk jako człowiek wszechstronnie wykształcony z pewnością w błędzie trwał nie będzie.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube