Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

02-12-2020

Dlaczego warto studiować na kierunku „ZARZĄDZANIE”?

Klaudia Bąk

Zarządzanie jest popularnym i prestiżowym kierunkiem studiów, który  łączy ze sobą wiele dziedzin.

Głównym celem interdyscyplinarnego kierunku Zarządzanie jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej (w tym  samorządowej), a także do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek Zarządzanie o profilu praktycznym daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz dyscyplinach ekonomia i finanse czy nauki prawne. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w wymiarze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, a także na  skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym.

Zarządzanie to  kierunek skierowany do konkretnej grupy studentów – osób, które mają zdolności przywódcze, są bardzo zorganizowane i świetnie radzą sobie z kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi wielu dziedzin życia. Studia pozwalają wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii oraz pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Zarządzanie są szansą na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji cenionych na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów z pracodawcami, dających dobre perspektywy na przyszłość.

Kadra naukowo – dydaktyczna to doświadczeni praktycy rynku, których wiedza, umiejętności oraz doświadczenie w połączeniu z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości zapewniają wysoki poziom kształcenia.

Na zdjęciu – Bąk Klaudia, studentka I r, FIR, II st.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube