Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

07-12-2020

Dlaczego warto studiować na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopnia?

laptop

Studenci Filii w Piotrkowie Trybunalskim od roku akademickiego 2019/2020 mogą kształcić się na kierunku „Finanse i Rachunkowość” I stopnia.

Wybór tego kierunku umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i procesów ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych. Absolwenci kierunku są pod względem teoretycznym i praktycznym przygotowani do prowadzenia ewidencji gospodarczej i kierowania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Studia na kierunku „Finanse i Rachunkowość” mają charakter interdyscyplinarny – pozwalają łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych, np. matematyki, socjologii, prawa. Absolwenci mogą pozyskać pracę w atrakcyjnych obszarach rynku i podjąć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, jak również są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube