Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

11-12-2020

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – kierunek dla kreatywnych

studenci w bajkowych przebraniach podczas spektaklu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzona jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Kierunek ten pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci zdobywają profesjonalne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i metodyczne, pozwalające na całościowe ujmowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, w tym do kreatywnej pracy z wychowankami. Potrafią twórczo podchodzić do realizacji zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się dzieci, a także zaspokajać ich specjalne potrzeby edukacyjne. Potrafią projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku oraz uwzględniające współczesne, najnowsze tendencje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studenci uzyskują kompetencje do systematycznego doskonalenia jakości warsztatu pedagogicznego, inicjowania i wdrażania nowych rozwiązań. Nauczanie poprzez zabawę jest tu jedną z podstawowych metod kierowanych do pracy z dziećmi. Poza tym studenci legitymują się wiedzą i umiejętnościami diagnostycznymi w rozpoznawaniu potrzeb, możliwości i zdolności każdego dziecka.

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje społeczne pozwalają na efektywną pracę zespołową w gronie pedagogicznym oraz na współpracę z rodzicami i ze specjalistami, którzy wspierają funkcjonowanie przedszkoli i szkół. Przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapewnia odpowiednio dostosowane kształcenie, które odbywa się zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej, tj.: w formie wykładów, ćwiczeń, a także warsztatów i zajęć praktycznych.

Program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany na regionalnym i krajowym rynku pracy.
Sami studenci pedagogiki twierdzą, że studiowanie na tym kierunku daje możliwość odbycia praktyk w wielu szkołach i przedszkolach co daje szansę poznania sposobów prowadzenia zajęć i radzenia sobie w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych.

Marlena, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini Studenckiego Teatru „Wyjście Ewakuacyjne”, uważa, że „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek dla osób kreatywnych, nie bojących się ciężkiej pracy z dziećmi i przede wszystkim odpowiedzialnych. W pracy pedagogicznej to od nas będzie zależało, co dziecko „wyniesie” ze szkoły, dlatego ważne jest abyśmy byli odpowiednio przygotowani, a takie przygotowanie daje nam właśnie UJK”.

Studia na tym kierunku w dobie nowych zaleceń ministerstwa są jedyną drogą do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I-III. Wymagają od studenta niezwykłej elastyczności i wszechstronności, aby w sposób ciekawy i przystępny przekazać wiedzę najmłodszym dzieciom. To studia dla osób twórczych, świadomych i odpowiedzialnych, dla których misja nauczyciela będzie wartością nadrzędną.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube