Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

30-12-2020

Porozumienie o współpracy

porozumienie o współpracy między Filia UJK w Piotrkowie a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim policjant podaje rękę Pani Dziekan

W siedzibie Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Krzysztofa Mikułowskiego a Filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowaną przez Dziekan Filii dr hab. Natalię Wasilewską, prof. UJK.

W spotkaniu również uczestniczyli I Zastępca KMP w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Jacek Rzepkowski, Oficer Prasowy KMP w Piotrkowie Trybunalskim asp. Izabela Gajewska oraz Zastępca Kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK. Zakres wspólnych działań będzie dotyczył przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych, mających na celu realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i profilaktyką społeczną. Zawarte porozumienie umożliwi studentom Filii realizację praktyk i staży oraz udział w zajęciach warsztatowych, organizowanych przy współudziale KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

porozumienie o współpracy między Filia UJK w Piotrkowie a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim porozumienie o współpracy między Filia UJK w Piotrkowie a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim porozumienie o współpracy między Filia UJK w Piotrkowie a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim porozumienie o współpracy między Filia UJK w Piotrkowie a Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube