Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

14-01-2021

Nagroda Rektora dla dr hab. Konstantinosa Tsirigotisa, prof. UJK. Gratulujemy!

profesor Konstantinos Tsirigotis

Wieloletni pracownik naukowy naszego Uniwersytetu, prof. UJK dr hab. Konstantinos Tsirigotis, wielokrotnie nagrodzony przez władze UJK oraz międzynarodowe instytucje naukowe za działalność naukową, otrzymał po raz kolejny nagrodę JM Rektora UJK za wybitne osiągnięcia naukowe.  

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień psychologii klinicznej, psychopatologii, psychologii resocjalizacyjnej, psychoterapii, psychologii rodzaju, psychologii miłości, psychologii pozytywnej, patogenezy i salutogenezy.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych (w tym 8 monografii) ukazanych w renomowanych polsko- i obcojęzycznych wydawnictwach naukowych, m.in. w wysoko punktowanych czasopismach z międzynarodowych baz naukowych Scopus i Web of Science (JCR), i wystąpień na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest recenzentem wielu renomowanych zagranicznych czasopism naukowych z listy A MNiSW, indeksowanych w bazach WoS, JCR i Scopus (m.in. Archives of Women’s Mental Health; Journal of Clinical Psychology; Frontiers in Psychology; European Addiction Research; Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy; International Journal of Stress Management; Journal of Nervous and Mental Disease; International Journal of Mental Health; Neuropsychiatry; Acta Neuropsychiatrica; Acta Revista Brasileira de Psiquiatria; Archives of Medical Science; BioMed Research International; Medical Science Monitor). Wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia naukowe.

W trakcie swojej działalności zawodowej i naukowej współpracował lub kierował kilkoma zespołowymi projektami badawczymi, wyniki których zostały opublikowane (International Classification of Functioning, Disability and Health Core Set for schizophrenia; ICF Research Branch; Research Group on Measurement Invariance and Analysis of Change; substancje psychoaktywne, lek przeciwpsychotyczny, zachowania pro- i antyzdrowotne i in.).

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube