Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

26-01-2021

Zimowa sesja egzaminacyjna

student w bibliotece

W związku z koniecznością zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przeprowadzanie egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie w siedzibie Filii.

Przeprowadzanie egzaminów w siedzibie Filii będzie odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów państwowych.

W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu w trybie zdalnym, po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora Instytutu/Zastępcy Kierownika Katedry.

Dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
Dziekan Filii w Piotrkowie Trybunalskim
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube