Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

26-02-2021

Legia Akademicka

Legia Akademicka żołnierz z flarą w ręku student z plecakiem

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, a jej zasadniczym celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Zainteresowani wzięciem udziału w programie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Dziale Promocji i Współpracy Środowiskowej (bud. A, pok. nr 16) w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2021 roku.

Dział Promocji i Współpracy Środowiskowej:
tel.: (44) 732 74 00 (wew. 8162), e-mail: maciej.szoltysik@ujk.edu.pl

Dodatkowe informacje na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:
-oficjalnej stronie internetowej
https://legiaakademicka.wp.mil.pl/
-profilu facebookowym
https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube