Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

01-03-2021

Zajęcia w semestrze letnim

widok z góry kobieta siedzi przy laptopie, na biurku leżą otwarta książka i telefon

Szanowni Państwo,
ze względu na zmieniające się przepisy prawne i dynamiczną sytuację epidemiczną, w porozumieniu z JM Rektorem prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, realizacja zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim na wszystkich kierunkach studiów może być w formie zdalnej. Za zgodą prowadzącego zajęcia i studentów, Dziekan Filii może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w formie kontaktowej.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube