Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

25-03-2021

VII edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ prof. T. Kotarbińskiego

konkurs imienia profesora T. Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

UNIWERSYTET ŁÓDZKI OGŁASZA VII EDYCJĘ KONKURSU O NAGRODĘ IM.
PIERWSZEGO REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO PROF. TADEUSZA
KOTARBIŃSKIEGO.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. NALEŻY JE ZGŁASZAĆ DO 15 MAJA 2021 R. w formie tradycyjnej na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź lub w formie elektronicznej na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl,
przesyłając jeden egzemplarz pracy wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

W załączeniu znajduje się list od Pani Rektor Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, Przewodniczącej Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ogłaszający
VII edycję konkursu oraz lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej:
www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube