Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

13-04-2021

Wirtualny Dzień Otwarty

wirtualny dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim dla kierunków:
– Finanse i Rachunkowość
– Zarządzanie
– Logistyka
– Ekonomia

– START: 13.04.2021, godz. 17:00
WSTĘP WOLNY !!!
– KOD DOSTĘPU DO ZESPOŁU: xqp70rn

LINK DO WYDARZENIA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aab12ef67afe345009e916e091b1098e3%40thread.tacv2/1617790589409?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%22%7d

UWAGA! Zalecamy, aby dołączać do wydarzenia za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Edge lub bezpośrednio poprzez aplikację Microsoft Teams.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube