Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

14-04-2021

Studiuj z nami na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE!

Studenci kierunku BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO w trakcie zajęć w centrum szkolenia straży granicznej w Kętrzynie

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach mundurowych, specjalnych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Zostaniesz specjalistą z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. W ramach tego kierunku każdy student odbywa 3-miesięczną praktykę zawodową w służbach mundurowych, inspekcjach i strażach.

ATUTY KIERUNKU
W roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe otrzymał prawa do doktoryzowania. Pozwala to na podjęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, która prowadzi m.in. kształcenie doktorantów w dyscyplinie naukowej Nauki o bezpieczeństwie.

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU
Studia I stopnia:

 • -Bezpieczeństwo publiczne,
 • -Menedżer bezpieczeństwa,
 • -Zarządzane kryzysowe.

  Studia II stopnia:
  -Bezpieczeństwo publiczne,
  -Zarządzanie kryzysowe.

WYBRANE PRZEDMIOTY NA STUDIACH

 • -Bezpieczeństwo publiczne w sytuacjach szczególnych,
 • -Formacje umundurowane odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek,
 • -Geografia polityczna i gospodarcza,
 • -Gotowość państwa do obrony i ochrony,
 • -Kryzysy i konflikty na świecie a bezpieczeństwo,
 • -System polityczny RP,
 • -Zarządzanie kapitałem ludzkim w sytuacjach kryzysowych.

  PERSPEKTYWY PRACY
  W zależności od realizacji wariantów programu jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie m.in. w: strukturach administracji publicznej i prywatnej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów, organizacjach pozarządowych, agencjach ochrony osób i mienia, zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, a także bezpieczeństwa publicznego; strukturach administracji w służbach specjalnych: firmach ochroniarskich, policji, wojsku, straży pożarnej itp.; Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbach Celnych, Służbach Więziennych itp.

STUDIA na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studia I, II stopnia (licencjackie, magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube