Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

21-04-2021

Studia na kierunku Zarządzanie

Klaudia studentka na kierunku zarządzanie

Cześć, mam na imię Klaudia i w kilku zdaniach odpowiem Wam „Dlaczego warto studiować na kierunku ZARZĄDZANIE?”

ZARZĄDZANIE jest popularnym i prestiżowym kierunkiem studiów, który łączy ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem tego interdyscyplinarnego kierunku jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej (w tym samorządowej), a także do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ZARZĄDZANIE o profilu praktycznym daje nam studentom przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz dyscyplinach takich jak: ekonomia i finanse czy nauki prawne. Dodatkowo program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w wymiarze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, a także na skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym.

ZARZĄDZANIE to również kierunek skierowany do konkretnej grupy studentów – osób, które mają zdolności przywódcze, są bardzo zorganizowane i świetnie radzą sobie z kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi wielu dziedzin życia. Podjęcie takich studiów pozwala na wykształcenie dobrych menedżerów, posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii oraz pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw.

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE dają szanse na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji cenionych na rynku pracy oraz – co niemniej ważne – na nawiązanie kontaktów z pracodawcami, dających dobre perspektywy na przyszłość.

Kadra naukowo-dydaktyczna Filii UJK to doświadczeni praktycy rynku, których wiedza, umiejętności oraz doświadczenie – w połączeniu z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości – zapewniają wysoki poziom kształcenia.

Serdecznie polecam studia na kierunkach ZARZĄDZANIE oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, o których opowiem również w najbliższym czasie.

Pozdrawiam serdecznie
Klaudia, absolwentka studiów I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE i studentka pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube