Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

22-04-2021

Perspektywy po ukończeniu studiów na kierunku FiR

Klaudia studentka finansów i rachunkowości

Cześć, mam na imię Klaudia i jestem studentką I roku, II stopnia FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zaletami studiowania na tym kierunku!

FiR to kierunek, który jest coraz częściej wybierany przez przyszłych studentów. Chciałabym „obalić mit”, że takie studia są nudne i nie stwarzają możliwości zdobycia ciekawej, a przede wszystkim dobrze płatnej pracy.

Perspektywy rozwoju w dalszym życiu zawodowym po FiR są o wiele bardziej interesujące niż nam się to początkowo wydaje. Kształcenie na tym kierunku umożliwia bowiem pozyskanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
Przyswojona w toku studiów wiedza pomaga zatem w zrozumieniu przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makroekonomicznym i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Dzięki bogatemu programowi kształcenia studenci FiR-u w Piotrkowie Trybunalskim nabywają umiejętności takie jak np.: posługiwanie się narzędziami wartości pieniądza w czasie, wyznaczanie wartości obecnej i przyszłej, wykonywanie analiz finansowych, określanie struktury źródeł finansowania i ich kosztów itd.

W zawiązku z powyższym studia na tym kierunku przygotowują do pracy, w której wymagana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także znajomość instrumentów finansowych. Tak szeroka tematyka determinuje złożoność tych studiów. Ze względu na dużą dynamikę branży, Filia w Piotrkowie Trybunalskim stawia na nowoczesne programy nauczania. Oczywiście zaletą tych studiów są również zajęcia praktyczne, które jak żadne inne przygotowują do zawodu; w Filii w Piotrkowie Tryb. prowadzone są „pod okiem” wykwalifikowanej kadry.

Choć jestem jeszcze w trakcie studiowania tego kierunku, to mogę śmiało stwierdzić, że kierunek ten jest ciekawy i niesamowicie przydatny w przyszłym życiu zawodowym, choćby ze względu na swoją praktyczność.

Pozdrawiam

Klaudia

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube