Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

29-04-2021

Deklaracja na szczepienie już możliwa

strzyklawka i tarcza na niebieskim tle

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia możliwość zadeklarowania chęci zaszczepienia przeciwko COVID-19 w ramach akcji szczepień organizowanych w zakładach pracy.

Osobami uprawnionymi do zadeklarowania chęci zaszczepienia są:

 1. – Pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. – Osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).
 3. – Studenci wszystkich form kształcenia, którzy ukończyli 18 rok życia.
 4. – Doktoranci, którzy  nie zadeklarowali dotąd chęci szczepienia.
 5. – Członkowie rodzin w/w osób.

Zainteresowani proszeni są o zadeklarowanie chęci szczepienia w terminie do 3 maja br. do godz. 24.00  za pośrednictwem aplikacji https://szczepienia.ujk.edu.pl/

Jako login należy podać:

 1. – wszystkie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz na umowę cywilnoprawną – numer ewidencyjny pracownika, hasło stanowi 6 ostatnich cyfr numeru PESEL;
 2. – studenci wszystkich form kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – numer albumu, hasło takie jak do Wirtualnej Uczelni;
 3. – doktoranci mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się do mgr Lucyny Dygas na adres email: lucyna.dygas@ujk.edu.pl
 4. – członkowie rodzin w/w mogą zostać zgłoszeni jedynie przez pracowników, osoby współpracujące i studentów
 5. – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadają nr ewidencyjnego pracownika, chęć zaszczepienia siebie oraz członków rodzin powinni zgłaszać do koordynatora szczepień w UJK – mgr Justyny Podsiadło na adres email: justyna.podsiadlo@ujk.edu.pl

 

Osoby, u których wystąpił problem z zalogowaniem się przez aplikację, a są uprawnione do zgłoszenia chęci zaszczepienia się wg. niniejszego komunikatu (w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) proszę o dokonywanie zgłoszeń do koordynatora szczepień w UJK – mgr Justyny Podsiadło na adres email: justyna.podsiadlo@ujk.edu.pl

 

Szczepienia osób będą wykonywane przez zewnętrzy podmiot medyczny w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w następujących lokalizacjach:

 1. – Wydział Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach
 2. – Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 3. – Filia w Sandomierzu

 

Podczas wypełniania formularza należy wybrać lokalizację, w której chcecie Państwo zostać zaszczepieni.

Zadeklarowanie chęci nie jest równoznaczne z rejestracją na szczepienie, nie jest znany rodzaj szczepionki podawanej w ramach w tej akcji ani termin rozpoczęcia szczepień. W przypadku możliwości wcześniejszej rejestracji na szczepienie inną drogą należy skorzystać z tej możliwości. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonania rejestracji na szczepienie z pomocą innej ścieżki możliwe jest zadeklarowania chęci zaszczepienia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube