Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

05-07-2021

Wycena i gospodarka nieruchomościami!

finanse i rachunkowość

Nowe możliwości na kierunku studiów pierwszego stopnia Finanse i Rachunkowość!

Od 1 października 2021 r. nasi studenci będą mieli możliwość studiowania na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ z nową ścieżką do wyboru: Wycena i gospodarka nieruchomościami.

Absolwenci, którzy zdecydowali się na grupę przedmiotów z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami  mogą prowadzić własną działalność lub pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, m.in. jednostkach samorządu terytorialnego (gminach i powiatach), instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się rynkiem nieruchomości, przedsiębiorstwach developerskich lub jednostkach doradczych, bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka). Na kierunku wykładowcami są osoby z Ministerstwa Finansów, Banku Narodowego, biznesu oraz czołowych polskich uczelni wyższych.

Czekamy na Ciebie!

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube