Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

24-11-2021

Informacja dotycząca stanu epidemii

Szanowni Państwo,
na prośbę Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisława Głuszka, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady i obostrzenia związane z epidemią, obowiązujące na mocy przepisów prawa powszechnego oraz wewnętrznych aktów normatywnych UJK. Ich aktualny wykaz znajdą Państwo na stronie internetowej UJK w zakładce „Informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii”: https://ujk.edu.pl/informacje_i_komunikaty_w_sprawie_koronawirusa_sars-cov-2.html

Szczególnie ważne jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, dlatego uprzejmie prosimy o przestrzeganie tej reguły zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zarządzenie nr 142/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Zarządzenie nr 140/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube