Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

24-08-2022

Nowe studia podyplomowe

nowe studia podyplomowe pedagogika

Uruchomiliśmy dla Państwa nowe studia podyplomowe „Przygotowanie do zawodu nauczyciela dla absolwentów kierunku pedagogika

Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć realizowanych w szkołach oraz pozaszkolnych placówkach systemu oświaty. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe (pierwszego lub pierwszego i drugiego stopnia łącznie lub jednolite magisterskie) na kierunku pedagogika i nie posiadają pełnego przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w myśl obowiązujących aktów prawnych.
Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych łącznie z kwalifikacjami uzyskanymi na studiach wyższych w zakresie zapewniającym merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć umożliwiają podjęcie pracy w placówkach oświatowych – stanowisko nauczyciela pedagoga; nauczyciela wychowawcy; nauczyciela doradcy zawodowego.
Rekrutacja trwa do 30 września.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube